Generała Władysława Andersa 12/10 (Inkubator Technologiczny)
14-200 Iława